Vuosikilpailusäännöt

SUOLAHDEN KAMERAT ry.
VUOSIKILPAILUSÄÄNNÖT
1. §
Suolahden Kamerat ry:n vuosikilpailuja järjestetään valokuvauskilpailuina kerran vuodessa kalenterivuoden lopulla seuran hallituksen määräämänä ajankohtana. Kilpailuun on oikeutettu osallistumaan jokainen seuran jäsen itse kuvaamillaan kuvilla.
2. §
Kilpailuun jätettävien kuvien on oltava ennen julkistamattomia. Oman seuran sisäisissä kilpailuissa, kuten kuukausikilpailuissa, teemakilpailuissa ja fotomaratoneissa olleet kuvat kuitenkin hyväksytään. Aikaisempaan vuosikilpailuun jätettyä kuvaa ei hyväksytä uudelleen uuteen vuosikilpailuun.
3.§
Kuvat jaetaan seuraaviin ryhmiin: 1. Yksittäisvedokset 2. Vedoksien kuvakokonaisuudet
4. §
Yksittäisvedosten ryhmässä kuvat kilpailevat aiheryhmittäin seuraavissa sarjoissa:
A Maisema­ ja miljöökuvat (luontonäkymät, rakennettu ympäristö yms.)
B Luontokuvat (eläimet, kasvit, sääilmiöt yms.)
C Henkilökuvat (vain ihmiset, myös muotokuvat)
D Tilannekuvat (tilanne pääasia)
E Sommittelu ja muoto (sommittelurakenteet ja muodot pääasia)
F Kuvakokonaisuudet (aihepiiri vapaa)
Kuvan tekijällä on valta valita kuvansa sarja.
5. §
Sarjoissa A – E vedosten lyhyimmän sivun on oltava vähintään 15 cm.
Sarjassa F yksittäisten kuvien koko on vapaa.
6. §
Jokaiseen kuvaan on merkittävä sekä kuvan nimi (A – E) ja kuvakokonaisuuden nimi (F) että tekijän nimi ja sarjan nimi tai tunnuskirjain.
7. §
Kuvakokonaisuuden kuvilla tulee olla jokin yhteinen teema tai muu suhde toisiinsa, esimerkiksi tapahtuma. Kuvat on kiinnitettävä nelikulmaiselle pohjukkeelle, jonka koko on vähintään A4 ja enintään 40 x 50 cm sekä vahvuudeltaan enintään 3 mm. Kuvien määrä on vähintään kolme ja enintään kuusi. Niiden koko on vapaa ja ne voivat olla erikokoisia ja
tekijän haluamalla tavalla keskenään sijoiteltuja. Kuvia ei tarvitse numeroida.
8. §
Kilpailija saa jättää kilpailuun enintään kolme kuvaa jokaiseen sarjaan A – E ja kolme kuvakokonaisuutta sarjaan F.
Jokaisessa sarjassa on oltava vähintään kaksi kilpailijaa, muutoin kilpailu siltä osin
peruuntuu.
9. §
Kilpailun arvostelijoiksi hallitus kutsuu seuran ulkopuolisia sopiviksi katsottuja henkilöitä. Sarjoissa A – F arvostelijat sijoittavat paremmuusjärjestykseen kuusi kuvaa/kuvakokonaisuutta. Arvosteluraati nimeää vielä kilpailun parhaan kuvan, joka
voi olla myös jonkin kuvakokonaisuuden osakuva.Raadin päätös kuvien sijoituksista on
lopullinen.
10. §
Kiertopalkinnon jakamista varten pisteitä jaetaan siten, että ensimmäisestä sijasta saa kuusi pistettä ja jokaisesta seuraavasta sijasta yhden pisteen edellistä vähemmän aina kuudenteen sijaan saakka, josta saa yhden pisteen. Muista palkinnoista ja näiden  sääntöjen tulkinnasta päättää Suolahden Kamerat ry:n hallitus.