JÄRVI-SUOMEN KUVAKISA 2015 VALOKUVAUSKILPAILUN SÄÄNNÖT

Osanottajat:

Kilpailuun osallistuvat alla luetellut kameraseurat, jotka sopivat yhdessä mahdollisten lisäseurojen ottamisesta.

Juvan Kamerakerho ry juvankamerakerho@gmail.com
Pieksämäen Kamerat ry seppo@kuvariihi.fi
Savonlinnan Fotokerho ry hannu.luostarinen@kuvavain.com
Varkauden Kameraseura ry timo.heinonen@pp1.inet.fi
Hankasalmen Kameraseura ry tanja.huuskonen@pp.inet.fi
Suolahden Kamerat ry terho@kuvapalvelupoikolainen.com

Kilpailupaikka ja -aika:
Vuosittain järjestettävän kilpailun isäntänä toimii kukin seura vuorollaan. Kilpailukuvat toimitetaan järjestävälle seuralle helmikuun 15. päivään mennessä. Järjestävä seura valitsee arvosteluraadin ja järjestää palkintojenjakotilaisuuden maaliskuun 30. päivään mennessä.

Kilpailusarjat:
Kilpailusarjoja on viisi (5):

Mustavalkovedossarja
Värivedossarja
Kuvakokonaisuussarja
Nuorten sarja
Luontokuvasarja

Järjestävä seura valitsee vuosittain yhden sarjan, johon se nimeää teeman.

Kuvien määrä:
Sarjoihin 1-5 saa kukin seura lähettää enintään kymmenen (10) kuvaa, joista korkeintaan neljä (4) saa olla samalta kuvaajalta.

Kuvien koko:
Sarjojen kuvat on aina pohjustettava yhdelle pohjukkeelle tai paspikseen (seura vastaa), jonka koko on 40 x 50 cm. Muut pohjukekoot eivät ole sallittuja. Pohjukkeen paksuus saa olla enintään 4 mm. Pohjukkeelle sijoitettavan kuvan koko ja paikka ovat kuvaajan vapaasti ratkaistavissa. Kuva voidaan myös vapaasti upottaa pohjukkeeseen tai kiinnittää pohjukkeen pintaan.

Sarjan 3 kuvakokonaisuudet on aina pohjustettava yhdelle pohjukkeelle, jonka koko on 40 x 50 cm. Muut pohjukekoot eivät ole sallittuja. Pohjukkeen paksuus saa olla enintään 4 mm. Kuvakokonaisuus muodostuu useammasta kuin yhdestä kuvasta. Kuvat voivat olla pohjukkeelle vapaasti aseteltuja, keskenään erikokoisia, värillisiä, mustavalkoisia tai näitä molempia yhdessä.

Kaikkien kilpailun kuvien pohjukkeiden taakse on merkittävä kilpasarjannimi, kuvaajan nimi, seura ja kuvan/kuvakokonaisuuden nimi.
Rajauksia ja rajoituksia:
Sarjoihin 1-4 osallistuville kuville ei ole rajoituksia kuvankäsittelyn suhteen.

Sarjaan 4 saa osallistua vedoksilla, jotka voivat olla mustavalkoisia, värillisiä, kuvakokonaisuuksia tai luontokuvia. Sarjaan voivat osallistua vain sellaiset kuvaajat jotka kilpailukuvien viimeiseen jättöpäivään mennessä eivät ole täyttäneet 18 vuotta.

Sarjan 5 rajoituksia (ote Vuoden Luontokuva säännöistä):
Kuva-alan muoto on vapaa ja kuva voi olla rajattu.
Kuvasta voidaan tehdä myös mustavalkoinen tai sävytoonattu (esim. seepia) kilpailukuva.
Kennon pölystä johtuvat jäljet saa poistaa. Sävy- ja valoisuussäädöt, kohinanpoisto, terävöitykset, lievät pehmennykset yms. ovat sallittuja. Nämä säädöt voi tehdä kohtuutta käyttäen myös kuvan osa-alueille, mutta osa-aluesäädöt eivät saa peittää näkymättömiin kuvan yksittäisiä elementtejä.
Sarjaan ei voi osallistua fotomontaaseilla, trikkikuvilla tai muutoin manipuloiduilla kuvilla.
Kuvan alkuperäisen sisällön muuttaminen on kielletty kuvaelementtejä siirtämällä, lisäämällä tai poistamalla, myös päällekkäisvalotukset ovat kiellettyjä.
Lopputuloksen tulee kohtuudella ilmentää nähtyä kuvaustilannetta tai sen tunnelmaa, eikä kuvaa saa muuttaa selkeästi totuuden vastaiseksi (esimerkiksi muuttamalla päivä yöksi, raa’an marjan väri kypsäksi tai sulkimen pysäyttämä liike epäteräväksi).
Kuviin ei saa lisätä kehyksiä.

Mihinkään sarjaan ei saa osallistua kuvilla, jotka ovat aikaisempina vuosina sijoittuneet tässä kilpailussa kymmenen (10) parhaan joukkoon joko yksittäiskuvana tai kuvakokonaisuuteen sisältyvänä. Vastaavasti yhtä kuvaa saa käyttää saman vuoden kilpailussa vain
yhdessä sarjassa. Mikään muu sijoittuminen tai julkaiseminen jossain kansallisessa tai kansainvälisessä kilpailussa ei ole esteenä osallistumiselle tähän kilpailuun.

Arvostelu:
Kussakin viidessä (5) sarjassa valitaan kymmenen (10) parasta, joille annetaan pisteet siten, että voittanut saa kymmenen (10) pistettä ja kymmenenneksi sijoittunut yhden (1) pisteen. Seurojen keskinäinen paremmuusjärjestys eri sarjoissa saadaan laskemalla seuran kussakin sarjassa saamat pisteet yhteen. Eniten pisteitä saanut seura on kokonaiskilpailun voittaja, joka saa vuodeksi kerrallaan haltuunsa kiertopalkinnon. Kiertopalkinnon voittaa omakseen seura, joka ensimmäisenä saa siihen kolme kiinnitystä. Kiertopalkinnon itselleen pysyvästi voittanut seura hankkii seuraavan vuoden kilpailuun uuden kiertopalkinnon.

Arvosteluraati voi niin halutessaan hylätä sijoittuneen kuvan tai kuvakokonaisuuden, mikäli se raadin mielestä ei täytä niitä vaatimuksia, mitä sille on asetettu kohdissa ”Kuvien koko” ja ”Rajauksia ja rajoituksia”.

Jos kaksi tai useampi seura päätyy kokonaiskilpailussa tasapisteisiin, voittanut seura on se seura, jolla on enemmän sarjavoittoja. Jos nekin ovat tasan, voittaa se seura, jolla on yhteensä enemmän kolmen (3) parhaan joukkoon sijoittumisia. Jos nekin ovat tasan, voittaa se seura, jolla on yhteensä enemmän kymmenen parhaan joukkoon sijoittumisia. Jos nekin ovat vielä tasan, voittanut seura ratkaistaan arvalla.

Kilpailun arvosteluraati valitsee kilpailun parhaan kuvan sarjojen 1-5 voittaneista kuvista.

Tilastointi:
Järjestävä seura tallentaa tulokset Excel-taulukkoon ja jakaa päivitetyn taulukon osallistuvien seurojen vastuuhenkilöille.

Eroaminen:
Jos joltakin osallistuvista seuroista ei tule kuvia kilpailuun kolmena peräkkäisenä vuotena, sen on ilmoitettava halukkuutensa pysyä mukana; muutoin seura katsotaan irtisanoutuneeksi kilpailusta.

 

 

 

 

Vuosikilpailusäännöt

SUOLAHDEN KAMERAT ry.
VUOSIKILPAILUSÄÄNNÖT
1. §
Suolahden Kamerat ry:n vuosikilpailuja järjestetään valokuvauskilpailuina kerran vuodessa kalenterivuoden lopulla seuran hallituksen määräämänä ajankohtana. Kilpailuun on oikeutettu osallistumaan jokainen seuran jäsen itse kuvaamillaan kuvilla.
2. §
Kilpailuun jätettävien kuvien on oltava ennen julkistamattomia. Oman seuran sisäisissä kilpailuissa, kuten kuukausikilpailuissa, teemakilpailuissa ja fotomaratoneissa olleet kuvat kuitenkin hyväksytään. Aikaisempaan vuosikilpailuun jätettyä kuvaa ei hyväksytä uudelleen uuteen vuosikilpailuun.
3.§
Kuvat jaetaan seuraaviin ryhmiin: 1. Yksittäisvedokset 2. Vedoksien kuvakokonaisuudet
4. §
Yksittäisvedosten ryhmässä kuvat kilpailevat aiheryhmittäin seuraavissa sarjoissa:
A Maisema­ ja miljöökuvat (luontonäkymät, rakennettu ympäristö yms.)
B Luontokuvat (eläimet, kasvit, sääilmiöt yms.)
C Henkilökuvat (vain ihmiset, myös muotokuvat)
D Tilannekuvat (tilanne pääasia)
E Sommittelu ja muoto (sommittelurakenteet ja muodot pääasia)
F Kuvakokonaisuudet (aihepiiri vapaa)
Kuvan tekijällä on valta valita kuvansa sarja.
5. §
Sarjoissa A – E vedosten lyhyimmän sivun on oltava vähintään 15 cm.
Sarjassa F yksittäisten kuvien koko on vapaa.
6. §
Jokaiseen kuvaan on merkittävä sekä kuvan nimi (A – E) ja kuvakokonaisuuden nimi (F) että tekijän nimi ja sarjan nimi tai tunnuskirjain.
7. §
Kuvakokonaisuuden kuvilla tulee olla jokin yhteinen teema tai muu suhde toisiinsa, esimerkiksi tapahtuma. Kuvat on kiinnitettävä nelikulmaiselle pohjukkeelle, jonka koko on vähintään A4 ja enintään 40 x 50 cm sekä vahvuudeltaan enintään 3 mm. Kuvien määrä on vähintään kolme ja enintään kuusi. Niiden koko on vapaa ja ne voivat olla erikokoisia ja
tekijän haluamalla tavalla keskenään sijoiteltuja. Kuvia ei tarvitse numeroida.
8. §
Kilpailija saa jättää kilpailuun enintään kolme kuvaa jokaiseen sarjaan A – E ja kolme kuvakokonaisuutta sarjaan F.
Jokaisessa sarjassa on oltava vähintään kaksi kilpailijaa, muutoin kilpailu siltä osin
peruuntuu.
9. §
Kilpailun arvostelijoiksi hallitus kutsuu seuran ulkopuolisia sopiviksi katsottuja henkilöitä. Sarjoissa A – F arvostelijat sijoittavat paremmuusjärjestykseen kuusi kuvaa/kuvakokonaisuutta. Arvosteluraati nimeää vielä kilpailun parhaan kuvan, joka
voi olla myös jonkin kuvakokonaisuuden osakuva.Raadin päätös kuvien sijoituksista on
lopullinen.
10. §
Kiertopalkinnon jakamista varten pisteitä jaetaan siten, että ensimmäisestä sijasta saa kuusi pistettä ja jokaisesta seuraavasta sijasta yhden pisteen edellistä vähemmän aina kuudenteen sijaan saakka, josta saa yhden pisteen. Muista palkinnoista ja näiden  sääntöjen tulkinnasta päättää Suolahden Kamerat ry:n hallitus.